BAND

Martina Konda Backing Vocals
Foto: Jani Pavlin
Helena Banovec Backing Vocals
Foto: Jani Pavlin


Miran Jelenič Guitars, Dobro
Foto: Jani Pavlin
Andrej Plut Accordion
Foto: Jani Pavlin


Zed Smon Mixer, Producer, Recording engineer, Guitars, Bas,...
Foto: Jani Pavlin
Sergej Čas, Lead Vocals, Music and lyrics
Foto: Jani Pavlin


Sergej Čas & Desert Fox
Foto: Jani Pavlin